Compte corrent: BBVA ES34-0182-9741-4902-0002-4252

Actualitat i notícies

Entorn segur, cors segurs.

C.H. Palautordera, Entorn Segur, Cors Segurs.
Programa de protecció de menors i persones vulnerables.

El 29 de juny, a la Sala de Plens de l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera es va fer la presentació del projecte “Programa de protecció de menors i persones vulnerables”, en el que està immers el club, per tal d’acomplir la llei orgànica 08/2021 de 4 de juny de protecció integral a la infància i a l’adolescència enfront la violència.
El club fa uns mesos que hi està treballant i està preparant tota una sèrie de protocols i mesures que a principis de la propera temporada posarà en coneixement de tota la família del club: directius, entrenadors, monitors, jugadors i famílies, per tal que el club i les instal·lacions on es desenvolupa la seva activitat sigui un entorn 100% segur.
Aquest projecte el desenvolupa el club de la mà de l’empresa “Company for the protection of minors and vulnerable people, Ltd“, experta en formació i assessoria en l’àmbit de la prevenció de violències envers els menors i les persones vulnerables.
El club treballa sempre amb la millor de les intencions per millorar contínuament en tots els aspectes.
Moltes gràcies a totes les persones que ahir vau assistir a la presentació i en especial a l’empresa “Company for the protection of minors and vulnerable people, Ltd” per formar-nos i tutelar-nos en aquest projecte.
Moltes gràcies també a l’ajuntament de Palau, per cedir-nos la sala de plens per poder realitzar aquesta presentació.

 

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply