Compte corrent: BBVA ES34-0182-9741-4902-0002-4252

valors i principis del club

VALORS

valors_8

PRINCIPIS RECTORS

1. Difondre, promocionar i fomentar la pràctica l’esport de l’handbol a Santa Maria de Palautordera, sense distinció de races ni de sexes.

2. Formar als practicants d’aquest esport tan a nivell d’esportiste com a nivell humà.

3. Aprofitar la pràctica d’aquest esport per inculcar i remarcar valors que creiem que han d’anar junts amb la formació d’esportistes, com el companyerisme, el compromis amb el grup, el respecte, l’humilitat, el divertiment, la responsabilitat, la presa de decissions individuals en benefici del grup.

4. El Club té voluntat d’ésser una entitat integradora socialment i oberta a tothom, a tots els nivells. Tan de tots els diferents components del Club com en la societat; tan a nivell de sexes, com a nivell dels diferents estatus econòmics que hi ha entre tots els components del Club i també ha de participar en l’integració de les persones inmigrants obrin-lis les portes del Club.

5. Tota l’història passada del nostre Club s’ha de recuperar i s’ha de donar a conèixer, per aprendre d’ella i donar el reconeixement merescut a totes les persones que en el passat varen treballar i fer possible aquest Club.

6. Fomentar el respecte a tots els altres Clubs esportius, Federacions i Entitats diverses, tant a nivell institucional com individual.