Compte corrent: BBVA ES34-0182-9741-4902-0002-4252

Actualitat i notícies

revisions mèdiques esportives

Com en els darrers anys, una unitat mòbil (homologada pel Departament de Salut la Generalitat de Catalunya), vindrà al pavelló a realitzar les revisions mèdiques esportives, necessàries per poder tramitar la fitxa federativa.

Al recinte on es faran les revisions, només hi podran entrar el pacients. Cap familiar ni acompanyant podrà accedir-hi.

El pagament, aquest any, es farà en efectiu.

Truqueu per demanar hora.

 

Recordem que també es poden realitzar en qualsevol altre centre mèdic homologat.

– Validesa de les revisions: hi ha alguns centres mèdics que validen les revisions per a dos anys. En aquest casos, al segon any de validesa o temporada, cal entregar-nos de nou còpia de l’informe, per poder adjuntar-lo a la documentació requerida per la federació.

– Tot aquell/a jugador/a que no presenti la revisió mèdica, no se li podrà fer la fitxa federativa, pel que està impossibilitat/da per jugar.

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply