Actualitat i notícies

Afilicacions federació

INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT TEMPORADA 2018/19

PROTOCOL AFILIACIÓ JUGADORS/ES CH PALATORDERA a la web de la FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

Per a tots/es jugadores d’Aleví expert en amunt.

Benvolgudes Families,

Aquesta temporada 2018/19, per tal de poder donar d’alta les fitxes de tots els jugadors/es del club, a la Federació Catalana d´Handbol, prèviament, heu de realitzar l’afiliació dels vostres fills/es a través de la pàgina web de la FCH (http://balonmano.isquad.es/afiliaciones/login.php?id_federacion=cat) . Si no es procedeix a aquesta afiliació a través de la Federació, des del Club no es podran realitzar les altes de les llicències.

L’afiliació només es pot fer a través d’ordinador. No es pot fer a través de tablet ni mòbil.

Aquesta afiliació és de forma gratuïta i és única i exclusivament per preservar la Protecció de Dades / Drets d´Imatge, etc… dels vostres fills.

Data màxima per realitzar l’afiliació a la FCH dia 20 de Juliol

Us adjuntem el protocol amb les instruccions que heu de seguir per tal de fer-ho. Preguem atenta lectura per tal de que l’afiliació es realitzi sense incidències.

Tots aquells jugadors menors de 18 anys, hauran d’adjuntar dins de l’aplicació de l’afiliació, l’autorització paterna/materna/tutor Legal que sol·licita la Federació.

Una vegada feta l’afiliació i la federació us doni el vist-i-plau a través de correu electrònic, ens haureu de reenviar aquest correu a info@chpalau.com

A tenir en compte

– L’afiliació només es pot fer a través d´ordinador. No es pot fer a través de tablet ni mòbil.

– Es necessari tenir un correu electrònic per jugador/a, per poder-la tramitar.

Què necessitaràs per fer la inscripció?

Per afiliar-te com a JUGADOR hauràs de disposar de:
– DNI en vigor escanejat per ambdues cares en 2 documents en format jpg.
– Fotografia recent (tipus carnet) en format jpg.
– Correu electrònic individual per persona.
– Si es tracta d’un menor d’edat, la documentació del tutor legal (pares, tutors, etc…)

 

Si ets menor de 14 anys i no tens DNI, l’aplicació et facilitarà un núm. identificatiu.
Important guardar aquest número perquè és el que necessitarà el club per tramitar la llicència.

 

De forma totalment excepcional i per casos puntals, el club obrirà secretaria per ajudar-vos en l’afiliació, els dies 12 i 16 de Juliol a partir de les 18.00h

 

Moltes gràcies per la vostre col.laboració

CH Palautordera

Related Posts:

  • No Related Posts

Leave a Reply